Es comunica a tots els pares i mares interessants que ja poden anar a buscar les seves còpies de calendaris, fotos individuals o grupals d’aquesta temporada a la Copisteria COPIMPRES (C/Canonge Brugulat, 8) al costat de l’institut Santa Anna de Rambla Aragó.

És important anunciar que l’any passat es va fer les comandes amb antelació per imprimir-ho prèviament per agilitzar el servei pels pares i mares. Degut a que més de la mitat dels pares i mares que van efectuar l’encàrreg no es van presentar a la recollida, le impressions ja estaven fetes i les va haver de costejar les copies no recollides de la propia butxaca del fotògraf. Per evitar problemes similars aquest any la gestió serà diferent.

Les còpies que es demanin les indicaran els pares i mares allí mateix, les imprimiran i es pagarà al moment a la copisteria amb els preus que adjunto a sota. La copisteria anirà el més ràpid possible. Si hi ha algun problema o queixa preguem que no molesteu als treballadors de la copisteria. Consulteu aquests temes al fotògraf que s’encarrega de la tasca. (636 07 52 35 – Pol Puertas).
PREUS:

(NO S’ACCEPTA QUANTITATS ESPECIALS FORA DE LES INDICADES EN LA TAULA DE PREUS)

CALENDARIS (42 cm x 28,7 cm – DIN A3)

1 copia – 8€
2 copies – 12€
3 copies – 15€
5 copies – 18€
10 copies – 25€

FOTO GRUPAL (14,8 cm x 21 cm DIN A5)

1 copia – 3€
2 copies – 5€
3 copies – 6€
5 copies – 7€
10 copies – 12€

FOTO INDIVIDUAL (14,8 cm x 21 cm DIN A5)

1 copia – 3€
2 copies – 5€
3 copies – 6€
5 copies – 7€
10 copies – 12€

CatalanEnglishSpanish