“50 Anys de Bàsquet a Pardinyes”, demà dimarts 27 de juny, a les 20 hores, inauguració de l’Exposició Fotogràfica, a la sala Rogeli Aragonés i a les 20:30 hores, presentació del Llibre a Orvepard.

portadalibrocb